دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی مدیریت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۲۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهداندانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزاهدان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران اهواز (شماره1)دانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاناهواز
پردیس علامه امینی تبریزدانشگاه فرهنگیانآذربایجان شرقیتبریز
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی - جهاد دانشگاهی کرجواحد پژوهشی نهادهای عمومی غیردولتیالبرزکرج
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات- جهاد دانشگاهیواحد پژوهشی نهادهای عمومی غیردولتیتهرانتهران
پژوهشگاه حوزه و دانشگاهواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیقمقم
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیواحد پژوهشی نهادهای عمومی غیردولتیتهرانتهران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیتهرانتهران
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشکده فنی حرفه ای پسران صومعه سرادانشگاه فنی و حرفه ایگیلانصومعه سرا
دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد(شهید صدوقی)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسفرایندانشگاه آزاد اسلامیخراسان شمالیاسفراین
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اصلاندوزدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاصلاندوز
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بجستاندانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویبجستان
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهاردانشگاه آزاد اسلامیهمدانبهار
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بیجاردانشگاه آزاد اسلامیکردستانبیجار

رشته های تحصیلی زیر گروه مدیریت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آینده پژوهیدکتری تخصصی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
امور بانکیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۹/۱۰/۱۸
امور دولتیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۰۷/۱۶
امور دولتیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۰۷/۱۶
امور گمرکیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۳/۲۵
امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۰۴/۱۱
بیمهکاردانی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
جدول و سرفصل دروس عمومیکارشناسی پیوسته۱۳۹۲/۰۷/۰۲
خدمات اداریکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۱
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۹/۲۲
دریانوردی - حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۱۰/۰۸
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سیاستگذاری علم وفناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۶/۰۷
سیاستگذاری علم وفناوریدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۲/۲۹
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۰/۰۵/۰۳
کار آفرینیدکتری تخصصی۱۳۸۸/۰۶/۰۷
کارآفرینیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۱/۱۷
کارآفرینی گرایش MBAکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۱/۱۷
کارآفرینی گرایش آموزش عالیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۱/۱۷