دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی روانشناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس الزهرا(س)زنجان)دانشگاه فرهنگیانزنجانزنجان
پردیس الزهراء (س) سمنان ویژه خواهراندانشگاه فرهنگیانسمنانسمنان
پردیس امام جعفر صادق (ع) بهبهاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس امام جعفر صادق(ع)(ایلام)دانشگاه فرهنگیانایلامایلام
پردیس امام خمینی (ره)گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس امام سجاد(ع) بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند
پردیس امام علی (ع)رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس امیر کبیرکرجدانشگاه فرهنگیانالبرزکرج
پردیس بحرالعلوم(چهارمحال بختیاری )دانشگاه فرهنگیانچهارمحال و بختیاریشهرکرد
پردیس بنت الهدی صدر رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس بنت الهدی صدر فردوسدانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیفردوس
پردیس بنت الهدی صدر قزویندانشگاه فرهنگیانقزوینقزوین
پردیس حضرت معصومه(س)(قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس دکتر شریعتی ساریدانشگاه فرهنگیانمازندرانساری
پردیس زینب کبری (س)اراکدانشگاه فرهنگیانمرکزیاراک
پردیس شهید باهنر اراکدانشگاه فرهنگیانمرکزیاراک
پردیس شهید باهنر بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند
پردیس شهید باهنر شهرکرددانشگاه فرهنگیانچهارمحال و بختیاریشهرکرد
پردیس شهید باهنر شیرازدانشگاه فرهنگیانفارسشیراز

رشته های تحصیلی زیر گروه روانشناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
خانواده و سلامت جنسیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۵
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۲/۲۳
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۱۰
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۳
روانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
روانشناسیدکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۳/۰۷
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۱/۰۳/۳۱
روانشناسی بالینیدکتری تخصصی۱۳۷۵/۰۲/۱۶
روانشناسی بالینی گرایش کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۱/۱۰/۲۵
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۵/۰۳/۱۳
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی۱۳۷۶/۰۴/۲۲
روانشناسی خانواده درمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۵
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۸/۰۱
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۶/۰۱/۲۰
روانشناسی گرایش سلامتدکتری تخصصی۱۳۸۰/۱۱/۲۸
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۴/۱۰/۱۴
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۶/۰۷/۰۷
سنجش و اندازه گیریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۸/۱۵
علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۱/۲۶
علوم شناختی روانشناسیدکتری تخصصی۱۳۹۱/۰۷/۰۹