دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی حسابداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران آباده (امام خمینی )دانشگاه فنی و حرفه ایفارسآباده
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران تهران (شماره 2)-شهید شمسی پوردانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران سقزدانشگاه فنی و حرفه ایکردستانسقز
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهراندانشگاه - دولتیقمقم
دانشکده فنی حرفه ای پسران صومعه سرادانشگاه فنی و حرفه ایگیلانصومعه سرا
دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمان(شهیدچمران)دانشگاه فنی و حرفه ایکرمانکرمان
دانشکده فنی و حرفه ای پسران محمود آباددانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانمحمود آباد - مازندران
دانشکده فنی وحرفه ای پسران شماره یک شیراز (شهید باهنر)دانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز
دانشکده فنی وحرفه ای پسران کردکویدانشگاه فنی و حرفه ایگلستانکردکوی
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی )دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضاموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آباده طشکدانشگاه آزاد اسلامیفارسآباده طشک
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسفرایندانشگاه آزاد اسلامیخراسان شمالیاسفراین
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اسلام آباد غربدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهاردانشگاه آزاد اسلامیهمدانبهار

رشته های تحصیلی زیر گروه حسابداری

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
تربیت دبیر فنی حسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابداریدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
حسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۰
حسابداری مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۱۲/۲۰
حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۲/۰۵
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱