دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی علوم ریاضی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پردیس آزادگان نیر(اردبیل)دانشگاه فرهنگیاناردبیلنیر
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس آیت ا...طالقانی (قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس آیت ا...کمالوند خرم آباددانشگاه فرهنگیانلرستانخرم آباد
پردیس آیت الله وحید بهبهانی -خوزستاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس الزهرا(س)زنجان)دانشگاه فرهنگیانزنجانزنجان
پردیس الزهراء (س) سمنان ویژه خواهراندانشگاه فرهنگیانسمنانسمنان
پردیس امام جعفر صادق (ع) بهبهاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس امام جعفر صادق(ع)(ایلام)دانشگاه فرهنگیانایلامایلام
پردیس امام خمینی (ره)- سلماسدانشگاه فرهنگیانآذربایجان غربیسلماس
پردیس امام خمینی (ره)گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس امام خمینی (کاشان)دانشگاه فرهنگیاناصفهانکاشان
پردیس امام سجاد(ع) بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند
پردیس امام علی (ع)رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس امام محمد باقر(ع)بجنورددانشگاه فرهنگیانخراسان شمالیبجنورد
پردیس امیر کبیرکرجدانشگاه فرهنگیانالبرزکرج
پردیس بحرالعلوم(چهارمحال بختیاری )دانشگاه فرهنگیانچهارمحال و بختیاریشهرکرد
پردیس بنت الهدی آملدانشگاه فرهنگیانمازندرانآمل
پردیس بنت الهدی صدر رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس بنت الهدی صدر فردوسدانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیفردوس

رشته های تحصیلی زیر گروه علوم ریاضی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش ریاضیدکتری تخصصی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۶/۰۲
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی۱۳۹۴/۰۲/۱۹
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۰۸/۲۷
ریاضیدکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۶/۰۵
ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۵/۰۷/۱۲
ریاضیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۹/۰۴
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۹/۰۴
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۶/۰۵
ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۵/۰۷/۱۲
ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۶/۰۵