دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای گروه تحصیلی هنر و معماری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم آباددانشگاه فنی و حرفه ایلرستانخرم آباد
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران استهباندانشگاه فنی و حرفه ایفارساستهبان
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بهشهردانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبهشهر
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران رشت(شهید چمران)دانشگاه فنی و حرفه ایگیلانرشت
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران بجنورددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان شمالیبجنورد
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران بیرجنددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیبیرجند
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران شهر کرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران قزویندانشگاه فنی و حرفه ایقزوینقزوین
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران گرگاندانشگاه فنی و حرفه ایگلستانگرگان
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس آیت ا...طالقانی (قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس آیت ا...کمالوند خرم آباددانشگاه فرهنگیانلرستانخرم آباد

رشته های تحصیلی گروه هنر و معماری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۲۸
آهنگسازیکارشناسی پیوسته۱۳۹۲/۰۵/۲۷
ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۰۳
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته۱۳۹۷/۰۴/۱۷
ایران شناسی-اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۷/۰۳/۰۴
بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۱/۲۷
بازیگریکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۶/۰۷
بازیگریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۰۶/۰۷
باستان سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۱/۲۴
باستان شناسیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۱۱/۱۶
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
پژوهش هنردکتری تخصصی۱۳۷۴/۱۰/۱۰
پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۳۱