دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای گروه تحصیلی علوم پایه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پردیس آزادگان نیر(اردبیل)دانشگاه فرهنگیاناردبیلنیر
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس آیت ا...طالقانی (قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس آیت ا...کمالوند خرم آباددانشگاه فرهنگیانلرستانخرم آباد
پردیس آیت الله وحید بهبهانی -خوزستاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس الزهرا(س)زنجان)دانشگاه فرهنگیانزنجانزنجان
پردیس الزهراء (س) سمنان ویژه خواهراندانشگاه فرهنگیانسمنانسمنان
پردیس امام جعفر صادق (ع) بهبهاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس امام جعفر صادق (ع)بجنورددانشگاه فرهنگیانخراسان شمالیبجنورد
پردیس امام جعفر صادق(ع)(ایلام)دانشگاه فرهنگیانایلامایلام
پردیس امام خمینی (ره)- سلماسدانشگاه فرهنگیانآذربایجان غربیسلماس
پردیس امام خمینی (ره)گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس امام خمینی (کاشان)دانشگاه فرهنگیاناصفهانکاشان
پردیس امام رضا (ع)اندیمشکدانشگاه فرهنگیانخوزستاناندیمشک
پردیس امام سجاد(ع) بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند
پردیس امام علی (ع)رشتدانشگاه فرهنگیانگیلانرشت
پردیس امام محمد باقر(ع)بجنورددانشگاه فرهنگیانخراسان شمالیبجنورد
پردیس امیر کبیرکرجدانشگاه فرهنگیانالبرزکرج
پردیس بحرالعلوم(چهارمحال بختیاری )دانشگاه فرهنگیانچهارمحال و بختیاریشهرکرد
پردیس بلال حبشی (تهران)دانشگاه فرهنگیانتهرانتهران

رشته های تحصیلی گروه علوم پایه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آماردکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۲/۱۰
آمارکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۰۱/۲۲
آماردکتری تخصصی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۶/۲۸
آمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۷/۰۴/۲۷
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۰
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۳/۳۱
آموزش ریاضیدکتری تخصصی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۶/۰۲
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش زیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۷/۰۷
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۴/۰۴
آموزش شیمی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۱۴
آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۵/۲۲
آموزش فیزیک ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸