ورود به سایت
Skip Navigation Linksمعاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 
 تماس با ما
 راهنماي مراجعين :
   راهنمای موضوعی
   آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و فرم‌ها
معرفي معاونت دانشجويي
حوزه‌هاي زيرمجموعه معاونت :
 دفتر معاونت دانشجویی
 اداره كل امور دانشجويان داخل
 اداره كل بورس و دانشجويان خارج
 اداره كل امور دانش‌آموختگان
 اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
 اداره كل تربيت‌بدني
 صندوق رفاه دانشجويان
 دفتر مرکزی مشاوره
 دبیرخانه کمیته مرکزی انضباطی
 فدراسیون ملی ورزش های
   دانشگاهی
ملاقات مردمي
نظرسنجی
آلبوم تصاير معاونت دانشجويي

/DocLib7/ArzeshiabiBook.jpg
نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی و دانشگاههای خارج از کشور

ماهنامه پيام مشاور

 
     
   
 

 معرفي اداره كل امور دانش‌آموختگان

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

معاونت دانشجويي

-----------------------------------------------------------

وظايف در چارت سازماني اداره كل امور دانش‌آموختگان


1- اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي وامور دانش آموختگان خارج
2- اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي و امور دانش آموختگان داخل

- بررسي و تنظيم و تدوين آئين نامه هاي لازم براي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي.

- بررسي سطح علمي و ارزش تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشور و گروه بندي آنها.

- انجام امور مربوط به تعيين ارزش تحصيلات دانش آموختگان خارج و صدور ارزشنامه تحصيلي آنها.

- صدور تاييديه مدرك تحصيلي براي كليه موسسات دولتي و خصوصي كه قصد استخدام دانش آموختگان داخل و خارج را دارند بر حسب مورد.

- مطالعه در زمينه چگونگي اشتغال به كار دانش آموختگان خارج از كشور با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي.

- هدايت شغلي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا به مراكز علمي و پژوهشي.

- اجراي ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع.

1- اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي وامور دانش آموختگان خارج از كشور


- پيشنهاد آئين نامه و مقررات لازم جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور.

- جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در مورد سيستم آموزشي و ارزش مقاطع تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خارج از كشور جهت تطبيق آنها با سيستم آموزشي داخل كشور.

- رسيدگي به تقاضانامه تعيين ارزش تحصيلات و طرح آن در كميسيون مربوط در صورت داشتن شرايط لازم.

- انجام امور مربوط به صدور ارزشنامه تحصيلي و صدور تاييديه cOQ_ تحصيلي براي موسسات متقاضي بر حسب مورد.

- تنظيم صورتجلسات و آراء شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي و نگهداري آنها.

- كوشش جهت اشتغال دانش آموختگان خارج با همكاري ساير ارگانهاي مربوط.

2- اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي و امور دانش آموختگان داخل


- انجام امور مربوط به بررسي و تطبيق وضع تحصيلي دانش آموختگان با مصوبات و اساسنامه موسسات آموزش عالي كشور و وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

-‎صدورتائيديه‎براي‎كليه موسسات‎كه‎قصداستخدام دانش آموختگان موسسات آموزش عالي را دارند برحسب مورد.

- كوشش براي حل مشكلات اشتغال به كار دانش آموختگان با همكاري سازمانهاي مربوط.

- تهيه فرم دانشنامه و دستورالعمل تنظيم آن.

 

اهداف هريك از ادارات تابعه بشرح ذيل است:

اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي داخل :

1- بررسي مدارك تحصيلي دانش آموختگان ، ارسالي از دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي.
2- اعطاي اختيارصدوروامضاء مدارك تحصيلي به دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي برطبق ضوابط تعيين شده در آئين نامه.
3- صدور تائيديه هاي تحصيلي.
4- تهيه وتنظيم فرم دانشنامه.
5- بررسي وتائيد دانشنامه ها.


اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج:


1- ارزيابي وتعيين اعتبار دانشگاههاي خارج ازكشور.
2- تدوين و تنظيم ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي وارائه مصوبات واصلاحات در قالب كتاب نظام ارزشيابي دانشگاههاومراكز آموزش عالي خارج از كشور.
3- تلاش جهت ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي معتبر در جهت روزآمد كردن اطلاعات مربوط به سيستم هاي آموزشي خارج ازكشور.
4- ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور.
5- ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي شناسائي وجذب مشاوران علمي.
6- تشكيل كميته هاي تخصصي كاري براي مطالعه وبررسي كمي و كيفي دانشگاههائي كه تاكنون نظام ارزشيابي آنها بررسي نشده است.

اداره اطلاع رساني ، راهنمائي واشتغال :

1-تهيه وتنظيم تقاضانامه جهت اشتغال توسط متقاضي.
2- ارسال فرم به سازمانهاي دولتي جهت اعلام نياز افراد واجدشرايط.
3- تهيه شناسنامه اعلام نيازهاي رسيده.
4- درنظرگرفتن سايت اشتغال در شبكه اينترنت.
5- تلاش در جهت ايجاد بانك اطلاعاتي از دانش آموختگان جوياي كار وايجاد ارتباط با دستگاههاي ذيربط

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

مدیرکل :آقای دکتر مجلس آرا
معاون مدیرکل :خانم نجفی
تلفن:82233020

وب‌سايت:
http://msrt.ir/sites/Grad_Dept

--------------------------------------------------------------------------------------------

راهنماي مراجعين اداره كل امور دانش‌آموختگان

تماس با اداره كل امور دانش‌آموختگان

 

   
     
 
وب سايت های حوزه معاونت دانشجويی
 
 

کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد