ورود به سایت
Skip Navigation Linksمعاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 
 تماس با ما
 راهنماي مراجعين :
   راهنمای موضوعی
   آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و فرم‌ها
معرفي معاونت دانشجويي
حوزه‌هاي زيرمجموعه معاونت :
 دفتر معاونت دانشجویی
 اداره كل امور دانشجويان داخل
 اداره كل بورس و دانشجويان خارج
 اداره كل امور دانش‌آموختگان
 اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
 اداره كل تربيت‌بدني
 صندوق رفاه دانشجويان
 دفتر مرکزی مشاوره
 دبیرخانه کمیته مرکزی انضباطی
 فدراسیون ملی ورزش های
   دانشگاهی
ملاقات مردمي
نظرسنجی
آلبوم تصاير معاونت دانشجويي

/DocLib7/ArzeshiabiBook.jpg
نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی و دانشگاههای خارج از کشور

ماهنامه پيام مشاور

 
 

 معرفي اداره كل امور دانشجويان داخل

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

معاونت دانشجويي

اداره کل امور دانشجویان داخل

-----------------------------------------------------------

مدیرکل امور دانشجویان داخل : دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
معاون مدیرکل: دکتر مصطفی ملکوتیان
مسئول دفتر : نادر سحری ماسوله


تلفن:1-82233050
نمابر: 88575731

وب‌سايت:
http://ddstu.msrt.ir

-----------------------------------------------------------

 

اداره کل امور دانشجویان داخل یکی از ادارات کل معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری میباشد که با توجه به ماموریتهایی که به این اداره کل واگذار شده ، ادارات و واحدهای مختلف شامل:

اداره خدمات آموزشي
واحد نظام وظيفه
واحد انتقال دانشجو (از خارج به داخل کشور)
دفتر کميسيون مرکزي بررسي موارد خاص و
دفتر مرکزی مشاوره
اداره دانشجویان غیر ایرانی و
امور کنسولي

در آن ایجاد گردیده است.


شرح وظایف این اداره کل بر اساس چارت سازمانی


- ايجاد زمينه هاي مساعد در داخل كشور جهت تحصيل داوطلبان آموزش عالي.

- پيشنهاد و تدوين مقررات و ضوابط اساسي آموزش رايگان دانشجويان ، كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان و انتقال دانشجويان ايراني به داخل كشور و نظارت بر اجراي آن.

- تشكيل جلسات مستمر كميسيون بررسي موارد خاص و پيگيري امور مربوط.

- ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

- همكاري و هماهنگي با مراجع ذيربط براي تدوين مقررات وظيفه عمومي دانشجويان و دانش آموختگان.

- هماهنگي با ساير نهادها و مراجع ذيربط براي تامين امور رفاهي و معيشتي مورد نياز دانشجويان.


- برنامه ريزي و هماهنگي با مراجع ذيربط در زمينه تدوين ضوابط و مقررات پذيرش و تحصيل دانشجويان غير ايراني (اتباع خارجي) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و نظارت بر اجراي آن.

- برنامه ريزي و تدوين آئين نامه و دستور العمل هاي لازم براي توسعه بهداشت رواني در دانشگاهها و نظارت بر اجراي آن و عملكرد دفاتر مشاوره دانشجويي.

- انجام امور مربوط به انتقال و میهمانی دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بر حسب مورد.

- انجام امور مربوط به انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههای خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور .

- تشكيل جلسات و نشستهاي دانشجويي بر حسب ضرورت به منظور شناخت معضلات و مشكلات دانشجويي و ارائه راه حل مناسب.

- بازديد از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به منظور بررسي مسائل رفاهي ، دانشجويي و خدمات آموزشي.

- تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستور العملها ، ضوابط و مقررات دانشجويي در زمينه هاي دانشجويي و رفاهي و ...و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

- شركت در جلسات و كميسيونهايي كه در ارتباط به مسائل و خدمات دانشجويي تشكيل مي گردد.

اداره خدمات آموزشي


- تنظيم آئين نامه هاي اجرايي و دستورالعملهاي لازم در ارتباط به قانون آموزش رايگان.

- انجام امور مربوط به آموزش رايگان دانشجویان و دانش آموختگان موسسات آموزش عالي.

- تاييد مدارك تحصيلي و ريز نمرات دانش آموختگان.

- تنظيم و پيشنهاد آئين نامه ها و دستور العملهاي مربوط به دانشجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و به مراجع ذيربط.

- انجام امور مربوط به دانشجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

- رسيدگي به موارد خاص آموزشي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و انجام امور مربوط.

- رسيدگي به امور مربوط به انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاههای خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور.

- انجام ساير خدمات آموزشي محوله به حوزه ستادي وزارت بر حسب مقررات.اداره امور دانشجويان غير ايراني


- انجام امور مربوط به پذيرش و اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور.

- انجام امور مربوط به اعطاي بورس تحصيلي دولت جمهوري اسلامي ايران به دانشجويان غير ايراني.

- نظارت بر امر تحصيل و زندگي دانشجويان غير ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور.

- انجام امور تحصيلي مربوط به پناهندگان و يا معاودین غير ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور.

- ارتباط و هماهنگي با دستگاههاي اجرائي ذيربط براي تسهيل پذيرش ، ورود و تحصيل اتباع غیر ايراني در كشور.

- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم براي جذب بهتر داوطلبان غير ايراني و توزيع بورس بين كشورهاي جهان.

- تنظيم دستور العملها و آئين نامه هاي مربوط به پذيرش و تحصيل اتباع غير ايراني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور.

تماس با حوزه‌هاي زيرمجموعه معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري     
   
 
   
     
 
وب سايت های حوزه معاونت دانشجويی
 
 

کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد