تغییر
پارك علم و فناوري استان آذربایجان‌شرقی.docپارك علم و فناوري استان آذربایجان‌شرقیhttp://www.eastp..irinfo@eastp.irتبریز-  خیابان آزادی- تقاطع گلگشت - روبروي اداره گاز (منطقه 8) – پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي 
پارک علم و فناوری خراسان.docپارک علم و فناوری خراسانhttp://www.kstp.irinfo@ kstp.irمشهد -  کیلومتر 15بزرگراه قوچان - مقابل كارخانه شير پگاه -  صندوق پستی :139-91735 
پارک علم و فناوری استان فارس.docپارک علم و فناوری استان فارسhttp://www.fstp.irinfo@fstp.irشیراز-  بلوار مدرس- روبروي درب اول پايگاه- خيابان فرصت شيرازي – جنب سردخانه بزرگ فارس–  صندوق پستي: 1398-71555 و كدپستي: 65666-71576 
پارک علم و فناوری استان گیلان.docپارک علم و فناوری استان گیلانhttp://www.gstp.irinfo@gstp.irرشت ـ كمربندي شهيد بهشتي –مجتمع اداري انتظام - پارك علم و فناوري گيلان -  صندوق پستی 1719-41635 
پارک علم و فناوری استان یزد.docپارک علم و فناوری استان یزدhttp://www.ystp.ac.irinfo@ystp.org , ystp@ystp.ac.irیزد ـ خيابان مطهري – مركز فناوري اقبال ـ صندوق پستی : 1734-89165 
پارك علم و فناوري استان مركزي.docپارك علم و فناوري استان مركزيhttp://:. www astpi.irinfo@astp.ir, office@astp.irاراک - بلوار شهید قدوسی - انتهای خيابان شهيد رجايي - صندوق پستی: 416-38135 
پارك علم فناوري خليج فارس (استان بوشهر).docپارك علم فناوري خليج فارس (استان بوشهر)http://www.pgstp.irinfo@pgstp.irبوشهر- خ امام خميني (ره) - خ فردوسي - ساختمان فناوري ليان - پارك علم وفناوري خليج فارس (استان بوشهر) 
پارک علم و فناوری استان سمنان.docپارک علم و فناوری استان سمنانhttp://www.sstp.irdabir@sstp.irشاهرود - بلوار دانشگاه - جنب دانشكده علوم قرآني شاهرود 
پارك علم و فناوري استان همدان.docپارك علم و فناوري استان همدانhttp://www.hstp.irhamedan.hstp@gmail.comهمدان - بلوار بعثت - نرسيده به تقاطع هنرستان 
پارك علم و فناوري زنجان.docپارك علم و فناوري زنجانhttp://:. www.technopark.irinfo@technopark.irزنجان، بلوار گاوازنگ، 
پارك علم وفناوري امام خميني (ره).docپارك علم وفناوري امام خميني (ره)http://:. www.qstp.irinfo@qstp.irقزوين - ميدان جانبازان - بلوار نخبگان - كيلومتر 2 جاده باراجين - كدپستي 341991984 
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد