دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه.dochttp://www.thtf.ac.irinfo@thtf.ac.irتربت حيدريه - فردوسي شمالي - بازار روز - ساختمان شماره 2 دانشكده فني و مهندسي
  
دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس.docگنبد كاووس - خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه)- صندوق پستي 163
  
دانشگاه اراک.dochttp://www.araku.ac.irp.r@araku.ac.irاراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879
  
دانشگاه ارومیه.dochttp://www.urmia.ac.irchancellor@mail.urmia.ac.irارومیه-  كيلومتر 11 بلوار دانشگاه (جاده سرو ) پرديس نازلو - صندوق پستي: 51818-57561
  
دانشگاه اصفهان.dochttp://www.ui.ac.irpublicrel@ui.ac.irاصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) -  خیابان دانشگاه – کدپستی: 73441-81746
  
دانشگاه الزهرا(س).dochttp://www.alzahra.ac.irpr@alzahra.ac.irتهران – ده ونك - دانشگاه الزهرا(س)
  
دانشگاه امام صادق(ع).dochttp://isu.ac.irبزرگراه شهيد چمران - پل مديريت - دانشگاه امام صادق(ع)
  
دانشگاه ایلام.dochttp://www.ilam.ac.iroffice@mail.ac.irunionایلام – خيابان پژوهش – صندوق پستي: 516-69315
  
دانشگاه بجنورد.dochttp://www.ub.ac.irinfo@ub.ac.irبجنورد - كيلومتر 4 جاده اسفراين - صندوق پستي: 1339
  
دانشگاه بناب.dochttp://www.bonabu.ac.irbonabu@bonabu.ac.irآذربايجان شرقي – بناب – بزرگراه ولايت – جنب پليس راه – كدپستي : 5551761167
  
دانشگاه بوعلی سینا.dochttp://www.basu.ac.irpublicoffice@basu.ac.irهمدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :4161-65174
  
دانشگاه بيرجند.dochttp://www.birjand.ac.irبیرجند – بلوارشهیدآوینی - انتهای بلواردانشگاه -  صندوق پستی: 615/97175
  
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).dochttp://www.ikiu.ac.iroffice@ikiu.ac.irقزوين -  بلوار دانشگاه  بين‌المللي امام خميني (ره) ـ کد پستی 16818-34149
  
دانشگاه پیام نور.dochttp://www.pnu.ac.irinfo@pnu.ac.irتهران – ابتداي جاده لشكرك – ابتداي خيابان نخل (نرسيده به چهارراه ميني سيتي)
  
دانشگاه تبریز.dochttp://www.tabrizu.ac.irinfo@tabrizu.ac.irتبریز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبريز
  
دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان.dochttp://www.iasbs.ac.iriasbs_z@iasbs.ac.irزنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ ـ صندوق پستی : 1159- 45195
  
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان.dochttp://www.kgut.ac.irinfo@kjut.ac.irكرمان - انتهاي جاده هفت باغ - پرديس دانش ماهان
  
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.dochttp://www.srttu.edusru@sru.ac.irتهران - لويزان - خيابان شهيد شعبانلو كدپستي: 15811-16788
  
دانشگاه تربيت مدرس.dochttp://www.modares.ac.irstu@modares.ac.irتهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستی  317-14115
  
دانشگاه تفرش.dochttp://www.tafreshu.ac.irwebmaster@taut.ac.irتفرش – ابتداي جاده تهران ـ کد پستی : 79611-39518
  
دانشگاه تهران.dochttp://www.ut.ac.irpublicrel@ut.ac.irتهران – خيابان انقلاب – نبش خيابان 16 آذر – سازمان مركزي
  
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.dochttp://www.uast.ac.irinfo@uast.ac.irتهران- خيابان انقلاب – بين خيابان حافظ و خيابان استاد نجات اللهي – شماره 751
  
دانشگاه جهرم.dochttp://www.jahrom.ac.irinfo@jahrom.ac.irدانشگاه جهرم - استان فارس شهرستان جهرم
  
دانشگاه جيرفت.dochttp://uj.ac.irجيرفت - كيلومتر 8 جاده بندرعباس - صندوق پستي 364
  
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم.dochttp://masoomeh.ac.irinfo@masoomeh.ac.irقم - بلوار شهيد خداكرم -  روبروي حوزه نظام وظيفه - كوچه شماره 4
  
دانشگاه حکیم سبزواری.dochttp://www.sttu.ac.irsezavar_u@sttu.ac.irسبزوار - توحید شهر - پردیس دانشگاه - صندوق پستی: 397
  
دانشگاه خلیج فارس.dochttp://www.pgu.ac.irpr@pgu.ac.irبوشهر -  خیابان شهید ماهینی- کد پستی: 7516913798
  
دانشگاه خوارزمی.dochttp://portal.tmu.ac.irتهران -خیابان شهید دکتر مفتح ـ شماره 49 ـ کد پستی 15614
  
دانشگاه دامغان.dochttp://www.du.ac.irpr@du.ac.irدامغان-  میدان دانشگاه
  
دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار.dochttp://www.cmu.ac.irchancellor@cmu.ac.irچابهار – بلوار دانشگاه
  
دانشگاه رازي.dochttp://www.razi.ac.irpublicrelation.ac.irکرمانشاه -  طاق بستان- خ دانشگاه - سازمان مركزي دانشگاه رازی
  
دانشگاه زابل.dochttp://www.uoz.ac.irchancellor@zabol.ac.irزابل-  میدان جهاد-  خیابان شهید مفتح-  صندوق پستی: 538-98615
  
دانشگاه زنجان.dochttp://www.znu.ac.irinfo@znu.ac.irزنجان ـ بلوار دانشگاه  ـ صندوق پستی 313
  
دانشگاه سلمان فارسی کازرون.dochttp://www.kazerounsfu.ac.irinfo@kazerounsfu.ac.irاستان فارس - کازرون - چهارراه ارشاد- ابتدای خ آیت ا... طالقانی - کدپستی 73544-73196
  
دانشگاه سمنان.dochttp://semnan.ac.irinfo@semnan.ac.irسمنان -  ميدان دانشگاه – روبروي پارك سوكان  ـ  پرديس شماره يك -  كدپستي: 19111-35131
  
دانشگاه سیستان و بلوچستان.dochttp://www.usb.ac.irpublic_relations@hamoon.usb.ac.irزاهدان -  خیابان دانشگاه
  
دانشگاه شاهد.dochttp://www.shahed.ac.irpublicrelation@shahed.ac.irتهران- ابتداي آزاد راه تهران – قم - روبروی حرم امام خمینی (ره)
  
دانشگاه شهرکرد.dochttp://www.sku.ac.irinfo@sku.ac.irشهر کرد ـ کیلومتر 2 جاده سامان ـ صندوق پستی 115 ـ کد پستی 34141/88186
  
دانشگاه شهید باهنرکرمان.dochttp://www.uk.ac.irsbuk@mail.uk.ac.irکرمان – بزرگراه امام خميني(ره) – ميدان افضلي پور-  كدپستي: 7616914111 - صندوق پستي: 76169133
  
دانشگاه شهید بهشتی.dochttp://www.sbu.ac.irinfo@sbu.ac.irبزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - بلوار رشيد‌الدين فضل‌ا... - ميدان شهيدبهشتي
  
دانشگاه شهید چمران اهواز.dochttp://www.scu.ac.irpublic@scu.ac.irاهواز –  بلوارگلستان – دانشگاه شهيد چمران - سازمان مرکزی دانشگاه – صندوق پستي:135 – كدپستي: 831351-61357
  
دانشگاه شهیدمدنی.dochttp://www.azaruniv.ac.irmail.azaruniv.eduتبریز ـ کیلومتر 35جاده تبریز ـ مراغه ـ کد پستی 5375171379 ـ صندوق پستی 161-53714
  
دانشگاه شیراز.dochttp://www.shirazu.ac.irsuivo@shirazu.ac.irشيراز – بلوار جمهوري -  ساختمان مرکزی - ـ کد پستی : 84471-71946- صندوق پستی: 1585/71345
  
دانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپور.dochttp://www.pwut.ac.irpr@pwut.ac.irتهران - فلكه 4 تهرانپارس - بلوار وفادار شرقي - بلوار شهيد عباسپور
  
دانشگاه صنعت نفت آبادان.dochttp://www.put.ac.irpublicrelation@put.ac.irآبادان-بريم-فلكه پتروشيمي-كدپستي: 61118-63146
  
دانشگاه صنعتي اروميه.dochttp://www.uut.ac.iradmin@uut.ac.irاروميه – جاده بند – بعد از گلشهر 2 – صندوق پستي 419-57155
  
دانشگاه صنعتي بيرجند.dochttp://www.birjandut.ac.irinfo@birjandut.ac.irخراسان جنوبي - بيرجند - ميدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن
  
دانشگاه صنعتي جندي شاپور.dochttp://www.jsu.ac.irinfo@jsu.ac.irدزفول ـ مقابل پایگاه چهارم شکاری ـ صندوق پستی:334-64615 – كدپستي: 18674-64616
  
دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان.docبهبهان-ابتداي جاده بوشهر- صندوق پستي 151-63615
  
دانشگاه صنعتي سيرجان.dochttp://www.sirjantech.ac.irhttp://info@sirjantech.ac.irسيرجان - كيلومير 1 جاده بافت - كدپستي  33385-87137  پلاك  439-78185
  
دانشگاه صنعتي قم.dochttp://www.qut.ac.irpublicrelations@qut.ac.irقم – جاده قديم قم – تهران – جنب هلال احمر
  
دانشگاه صنعتي كرمانشاه.dochttp://www.kut.ac.irinfo@kut.ac.irكرمانشاه -  ميدان آزادگان - ابتداي شهرك پرديس
  
دانشگاه صنعتي همدان.dochttp://www.hut.ac.irinfo@hut.ac.irهمدان – خيابان شهيد فهميده - خيابان مردم
  
دانشگاه صنعتی اصفهان.dochttp://www.iut.ac.irاصفهان -  دانشگاه صنعتي اصفهان-  کد پستی: 83111-84156
  
دانشگاه صنعتی امیركبیر.dochttp://www.aut.ac.irinfo@aut.ac.irتهران -  خيابان حافظ – روبروي خيابان سميه – دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) – صندوق پستي: 4413-15875
  
دانشگاه صنعتی بابل.dochttp://www.Nit.ac.irinfo@nit.ac.irمازندران – بابل – خيابان شريعتي
  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.dochttp://www.kntu.ac.irwebadmin@kntu.ac.irتهران ـ خیابان میردامادغربی- شماره 470
  
دانشگاه صنعتی سهند.dochttp://www.sut.ac.iradminoffice@sut.ac.ir-  شهر جدید سهند-  پردیس دانشگاه سهند – صندوق پستي: 1996-51335
  
دانشگاه صنعتی شاهرود.dochttp://www.shahroodut.ac.iruniversity@shahroodut.ac.irشاهرود- بلوار دانشگاه-  صندوق پستی: 316 - کد پستی :36199955161
  
دانشگاه صنعتی شریف.dochttp://www.sharif.irweb@sharif.irتهران -  خیابان آزادی - نرسیده به میدان آزادی
  
دانشگاه صنعتی شیراز.dochttp://www.sutech.ac.irشیراز -  بلوار مدرس - رو بروي فضل آباد  صندوق پستی 313-71555
  
دانشگاه عالي دفاع ملي.dochttp://www.sndu.ac.irinfo@sndu.ac.irتهران ـ میدان نوبنياد-ضلع شمالي اتوبان شهيد بابايي- مقابل شهرك اميد-صندوق پستي:445/19585
  
دانشگاه علامه طباطبائي.dochttp://www.atu.ac.irhttp://mail.atu.ac.irبلوار دهكده المپيك-تقاطع بزرگراه شهيد همت كدپستي:1489684511
  
دانشگاه علم و صنعت ایران.dochttp://www.iust.ac.irpub@iust.ac.irتهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم وصنعت ایران – كدپستي: 16846 – صندوق پستي: 163-16765
  
دانشگاه علوم اقتصادي.dochttp://www.ses.ac.irinfo@ses.ac.irتهران ـ خيابان حافظ شمالي - خيابان رودسر - ساختمان مركزي
  
دانشگاه علوم انتظامي.docتهران - اتوبان همت غربي - بعد از رودخانه كن-
  
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.dochttp://www.sanru.ac.irsanrum543@gmail.comساري - كيلومتر 9 جاده دريا
  
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.dochttp://www.kmsu.ac.irinfo@kmsu.ac.ir   -public.r@kmsu.ac.irخرمشهر -  بلوار علي ابن ابيطالب - روبروي كوي شهيد بهروز
  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.dochttp://www.gau.ac.irgausnr@gau.ac.irگلستان - گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ صندوق پستی: 386
  
دانشگاه فردوسی مشهد.dochttp://www.um.ac.irpr@ferdowsi.um.ac.irمشهد - میدان آزادی (پارک) – سازمان مركزي دانشگاه - کد پستی: 9177948974
  
دانشگاه فسا.dochttp://www.fasaihe.ac.irinfo@fasaihe.ac.irاستان فارس- شهرستان فسا- بلوار معلم- كدپستي 81189-74617
  
دانشگاه فنی وحرفه ای.dochttp://www.tvu.ac.irtvu.publicrelation@gmail.comاتوبان شهیدبابایی لویزان،بالاتراز دانشگاه شهیدرجایی، اول خ نوبهار، جنب خوابگاه شهیدرجایی
  
دانشگاه قم.dochttp://www.qom.ac.irpresident@qom.irقم ـ جاده قديم اصفهان– دانشگاه قم – كدپستي: 3716146611
  
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان.dochttp://www.raminuni.ac.irاهواز – ملاثاني (رامين)
  
دانشگاه گلستان.dochttp://www.gu.ac.irinfo@gu.ac.irگرگان - خيابان شهيد بهشتي - صندوق پستي: 155- كدپستي:15739-49138
  
دانشگاه گیلان.dochttp://www.guilan.ac.irpr@guilan.ac.irرشت ـ كيلومتر 5 جاده رشت - تهران - صندوق پستي: 1841
  
دانشگاه لرستان.dochttp://www.lu.ac.irinfo@lu.ac.irخرم آباد – كيلومتر 5 جاده خرم آباد –بروجرد
  
دانشگاه مازندران.dochttp://www.umz.ac.irum@umz.ac.irبابلسر-  خیابان پاسداران-  سازمان مرکزی دانشکاه-  کد پستی: 95447-47416 ص پ 519
  
دانشگاه محقق اردبیلی.dochttp://www.uma.ac.irdaftar-riyasat@uma.ac.irاردبیل - انتهای خیابان دانشکاه  -  صندوق پستی: 179 ، کد پستی 11367-56199
  
دانشگاه مراغه.dochttp://www.maragheh.ac.iroffice@maragheh.ac.irمراغه – اتوبان اميركبير – شهرك گلشهر- کد پستی :83111-55181
  
دانشگاه ملاير.dochttp://www.malayeru.ac.irchancellor@malayeru.ac.irملاير – كيلومتر 4 جاده اراك
  
دانشگاه نيشابور.docنيشابور - ابتداي شهرك بهداري -  دانشگاه نيشابور
  
دانشگاه هرمزگان.dochttp://www.hormozgan.ac.irhormozganpr@yahoo.comبندر عباس- كيلومتر 9 جاده قديم ميناب -  صندوق پستی: 3995
  
دانشگاه هنر اسلامی تبریز.dochttp://www.tabriziau.ac.irinfo@tabriziau.ac.irتبریز ـ خیابان آزادی ـ مابین زیرگذر حکیم نظامی و طالقانی ـ  دانشگاه هنر اسلامي تبريز – كدپستي 5164736931 - صندوق پستی 4567/51335
  
دانشگاه هنر اصفهان.dochttp://www.aui.ac.irinfo@aui.ac.irاصفهان - خیابان حکیم نظامی -  چهارراه خاقاني - صندوق پستی: 1744
  
دانشگاه هنر.dochttp://www.art.ac.irinfo@art.ac.irخيابان حافظ - خيابان سرهنگ سخايي - بعد از تقاطع 30 تير - پرديس باغ ملي دانشگاه هنر
  
دانشگاه ولايت.dochttp://www.velayat.ac.irايرانشهر - كيلومتر 4 جاده بمپور
  
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان.dochttp://www.vru.ac.irvaliasr@mail.vru.ac.irرفسنجان- ميدان 22 بهمن-ابتداي جاده يزد– صندوق پستي: 518
  
دانشگاه يزد.dochttp://www.yazduni.ac.irpresident-office@yazduni.ac.irیزد ـ صفاييه – بلوار دانشگاه - خيابان پژوهش
  
دانشگاه کاشان.dochttp://www.kashanu.ac.irinfo@kashanu.ac.irکاشان – كيلومتر 6 بلوار قطب راوندي -  کد پستی 51167-87317
  
دانشگاه کردستان.dochttp://www.uok.ac.irinfo@uok.ac.irسنندج – خيابان پاسداران - بلوار پاسداران ـ صندوق پستی :416 – كدپستي: 15175-66177
  
دانشگاه یاسوج.dochttp://www.yu.ac.irیاسوج ـ خيابان ارتش – سازمان مركزي دانشگاه ياسوج - کد پستی 75914
  
دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه.dochttp://www.thtf.ac.irinfo@thtf.ac.ir.خراسان رضوی, کیلومتر 7 محور تربت حیدریه - مشهد,بعدازپل هوایی عابر پیاده, دانشکده فنی ومهندسی تربت حیدریه                                                         
  
مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم(ص).dochttp://www.mpa.medu.irشهرك قدس (غرب) - بلوار شهيد فرحزادي - خيابان تربيت معلم - كدپستي 1939614464
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد