مرکز جذب اعضاي هيات علمي

All Site Content

تابلوی اعلانات
تمدید مهلت ثبت نام فراخوان بهمن 92
اطلاعیه در خصوص متقاضیان بورسیه
قابل توجه متقاضیان فراخوان بهمن 92
more...

آدرس ها
http://www.msrt.ir/sites/jazbsite/Lists/etelaeie_sh_90_universities/AllItems.aspx, ارسال فایل آگهی وشرایط اختصاصی توسط دانشگاهها (فراخوان بهمن 92)
http://farakhan.mjazb.ir, ورود وثبت نام در سامانه فراخوان بهمن 92
http://jz.farhangoelm.ir/, هیات عالی جذب
more...

دسترسی سریع
صفحه ویژه دانشگاهها
صفحه ویژه متقاضیان
سامانه خبری مرکز جذب اعضای هیات علمیAll Site Content
Search
خانه(مرکز جذب اعضاي هيات علمي)