مرکز جذب اعضاي هيات علمي

همه محتویات سایت

تابلوی اعلانات
اطلاعیه تمدید فراخوان اردیبهشت 93
جابجایی ساختمان مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اطلاعیه : قابل توجه مراجعه کنندگان محترم به مرکز جذب اعضای هیات علمی
بیشتر...

آدرس ها
http://www.msrt.ir/sites/jazbsite/Lists/etelaeie_sh_90_universities/AllItems.aspx, ارسال فایل آگهی وشرایط اختصاصی توسط دانشگاهها (فراخوان بهمن 92)
http://farakhan.mjazb.ir, ورود وثبت نام در سامانه فراخوان بهمن 92
http://jz.farhangoelm.ir/, هیات عالی جذب
بیشتر...

دسترسی سریع
صفحه ویژه دانشگاهها
صفحه ویژه متقاضیان
سامانه خبری مرکز جذب اعضای هیات علمیهمه محتویات سایت
جستجو
خانه(مرکز جذب اعضاي هيات علمي)