شماره تماس همکاران اداره کل دانشجويان داخل
 
سمبل forms   واحد انتقال دانشجو از خارج از کشور به داخل   تائید مدارک   جدول نحوه محاسبه هزينه و شهريه تحصيلي مربوط به آموزش رايگان دانشجويان و دانش آموختگان   صفحه اصلي   انتقال دانشجو از دانشگاه‌هاي خارج از كشور به داخل    سامانه خدمات آموزشي   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   سازمان امور دانشجویان - معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
 
   Up to وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
نماد
شماره تماس همکاران اداره کل دانشجويان داخل
 
 
 
 
 

معرفي اداره کل

واحد نظام وظيفه واحد انتقال دانشجو                از خارج به داخل کشور واحد آموزش رايگان کميـسـيون مــرکـــزي بـررسـي موارد خاص بخشنامه‌ها دفتر سلامت فرم‌ها دانشجويان نمونه کشوري اداره دانشجويان غير ايراني دفتر مشاوره مرکزي ارتباط با ما

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

معاونت دانشجويي

اداره کل امور دانشجويان داخل

 نام و نام خانوادگی

ش اتاق

تلفن مستقيم

سمت/حوزه فعاليت

دكتر مجتبي بذرافشان مقدم

409

82233050

مدیر کل امور دانشجویان داخل

دكتر مصطفي ملکوتيان

409

82233051

معاون مدیر کل امور دانشجویان داخل

فدا حسین محمدی

404

82233051

رئيس اداره خدمات آموزشي

سید مهدی حسینی میرمحمدی

409

82233079

مشاور مدیر کل امور دانشجویان داخل

سعيد سخاوت

404

82233175

 مسئول واحد انتقال دانشجو از خارج به داخل

سيد اميرعلي آقاميري

411

82233067

مسئول واحد نظام وظيفه

رسول باقرپور

411

82233064

 کارشناس دفتر مشاور مدير کل

حمید رضایی

404

82233066

کارشناس مسئول کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص

مجيد بحيرايي

402

82233095

کارشناس واحد کنسولي دانشجويان غير ايراني

صغري قنبري

407

82233060

کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی ( افغانستان )

معصومه وقار انزابی

403

82233069

کارشناس دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی

مخلص آبادی

407

82233061

کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی ( امور کنسولی )

علیرضا داوری دولت آبادی

403

82233073

مديريت سايت و امور رايانه‌اي

داود مردانشاهی

405

82233075

متصدی دبیرخانه اداره کل امور دانشجویان داخل

کاظم محمدی

403

82233071

کارشناس دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی

نادر سحري

409

82233050

مسئول دفتر مدیر کل

فرحناز محمدي

406

82233077

مسئول خدمات آموزش رايگان

خدیجه رباط جزی

406

8223 3065

کارشناس خدمات آموزش رایگان

هاجر شمس درخشان

407

82233059

کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی ( کشورهای اروپایی - آمریکائی - آسیایی بغیراز عربی )

نفیسه خلجی

403

82233074

کارشناس دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی

سیده خدیجه نبوی

407

82233058

کارشناس اداره دانشجویان غیرایرانی (کشورهای عربی - آفریقائی )

راحله فنايي

402

82233011

کارشناس امور کنسولي دانشجویان غیر ایرانی

منصور رهنمای گسکرئی

302

82233057

کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی

مجيد صادقي

408

82233076

متصدی بايگاني اداره کل امور دانشجویان داخل

 

 
     
 
   
   
Developed by: Arman Paya Communications