شورای انتقال
 
سمبل forms   واحد انتقال دانشجو از خارج از کشور به داخل   تائید مدارک   جدول نحوه محاسبه هزينه و شهريه تحصيلي مربوط به آموزش رايگان دانشجويان و دانش آموختگان   صفحه اصلي   انتقال دانشجو از دانشگاه‌هاي خارج از كشور به داخل    سامانه خدمات آموزشي   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   سازمان امور دانشجویان - معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
 
   Up to وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
نماد
واحد انتقال دانشجو (از خارج از کشور به داخل)
 
 
 
 
 

معرفي اداره کل

واحد نظام وظيفه واحد انتقال دانشجو                از خارج به داخل کشور واحد آموزش رايگان کميـسـيون مــرکـــزي بـررسـي موارد خاص بخشنامه‌ها دفتر سلامت فرم‌ها دانشجويان نمونه کشوري اداره دانشجويان غير ايراني دفتر مشاوره مرکزي ارتباط با ما

در راستاي تسهيل در امر انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور که متقاضي انتقال به دانشگاهها، موسسه‌هاي آموزش عالي و مراکز پژوهشي داخل مي‌باشند واحد انتقال دانشجو (از خارج به داخل) تشکيل و براي نظام مند نمودن فرآيند آن آيين نامه انتقال  که به امضاي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري رسيده تدوين و به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده است. اين آيين نامه  صرفاً براي دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته‌هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين گرديده و دانشجويان رشته‌هاي گروه پزشکي و زيرگروههاي آن مي‌بايستي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مراجعه نمايند . فرآيند انتقال از خارج به داخل به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- نحوه ارائه تقاضا:

دانشجويان متقاضي انتقال پس از مطالعه آيين‌نامه و حصول اطمينان از دارا بودن شرايط انتقال(مطابق مفاد مواد 4 و 5 آيين‌نامه) مي‌توانند تقاضاي خود را به همراه مدارک لازم حداکثر تا يک‌ماه قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي به يکي از دو روش زير ارائه نمايند:

 

1-   ارائه از طريق تکميل تقاضانامه اينترنتي

در اين روش دانشجو مي‌تواند بدون نياز به مراجعه حضوري، ضمن تکميل تقاضانامه مذکور به آدرس: http://www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List3/NewForm.aspx، مدارک لازم را نيز اسکن و همراه تقاضانامه  ارسال نمايد. در تقاضانامه فوق دانشجو مي‌بايست  با توجه به:

سوابق تحصيلي خود (محل تحصيل و ميانگين کل نمرات مقاطع تحصيلي قبلي و فعلي)

اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصيل مقطع فعلي

محل سکونت خود يا والدين در ايران

و جداول 1 و 2 منضم به آيين‌نامه و مفاد تبصره 1 ماده 6 آيين‌نامه

         نسبت به انتخاب و پيشنهاد حداقل 1 و حداکثر 9 موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نمايد. در اين صورت شورا پس از بررسي سوابق تحصيلي و مدارک ارسالي دانشجو، نسبت به تعيين موسسه در داخل جهت ادامه تحصيل دانشجو اقدام مي‌نمايد. (چنانچه موسسه‌هاي پيشنهادي دانشجو متناسب با سوابق تحصيلي قبلي و فعلي وي باشد شورا از بين موسسه‌هاي پيشنهادي دانشجو و در غير اين‌صورت با نظر اعضا نسبت به تعيين موسسه اقدام مي‌نمايد.)

 

2-   ارائه تقاضا مستقيماً به موسسه مورد نظر

با توجه به مفاد تبصره 8 ماده 8 آيين‌نامه، کليه موسسات اعم از دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام نور، آزاد اسلامي و جامع علمي کاربردي مي‌توانند راساً نسبت به پذيرش و انتقال دانشجويان متقاضي انتقال اقدام نمايند و در صورت موافقت هر يک از اين موسسات با انتقال دانشجو نياز به استعلام يا مجوز از وزارت علوم براي انتقال و ثبت نام دانشجو نمي‌باشد. بنابراين متقاضيان انتقال مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي و يا تماس با هريک از موسسات مورد نظر و آگاهي از نحوه پذيرش آنها نسبت به ارائه تقاضاي خود اقدام ‌نمايند (موسسات موظفند مطابق مفاد ماده 12 آيين‌نامه گزارش ثبت‌نام کليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجوياني که با حکم شوراي انتقال معرفي مي‌شوند و يا دانشجوياني که موسسه راساً نسبت به انتقال و ثبت نام اقدام مي‌نمايد را حداکثر تا 2 ماه پس از ثبت‌نام، به دبيرخانه شورا مستقر در اداره کل امور دانشجويان داخل ارسال نمايند).

با توجه به تبصره 2 ماده 6 آيين‌نامه، به دانشجويان دوره دکتري اکيداً توصيه مي‌شود تقاضاي خود را از اين طريق (مستقيماً به دانشگاه مورد نظر) ارائه نمايند..

 
مــــــدارک لازم:

1- تصوير مدارک تحصيلي دانشگاه مبدا:

-  براي مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد: :گواهي ثبت نام و اشتغال به تحصيل و اتمام حداقل يک نيمسال تحصيلي بصورت حضوري در دانشگاه مبدا، کارنامه  و کد نمرات(تعيين کننده ارزش نمرات يا ارزيابي دانشگاه از واحدهاي اخذ شده دانشجو) که از طرف دانشگاه مبدا در خارج از کشور در سربرگ رسمي و با مهر و امضاي دانشگاه صادر گرديده و  به تاييد سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور رسيده باشد.

   -  براي دانشجويان دوره دکتري : گواهي حضور، ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدا و گزارش استاد راهنما مبني بر ميزان پيشرفت تحصيلي و موضوع رساله دانشجو که به تاييد سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور رسيده باشد.

2- تصوير مدارک معتبر همه مقاطع تحصيلي قبلي (چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند، مدارک تا پيش دانشگاهي بايد در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ايرانيان خارج از کشور تاييد و يا معادل‌سازي و مدارک دانشگاهي نيز بايد در اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم ارزشيابي شده باشد)

3- تصوير صفحات گذرنامه (شامل صفحات داراي مشخصات، صفحات داراي ويزاي زمان تحصيل و مهر ورود و خروج ايران و کشور محل تحصيل در زمان تحصيل که تعيين کننده زمان و ميزان حضور دانشجو در آن کشور ‌باشد)

4- تصوير شناسنامه و کارت ملي

5- تصوير مدارک دال بر وضعيت نظام وظيفه(مخصوص آقايان)

6- تصوير احکام شروع و پايان ماموريت والدين يا همسر(مخصوص فرزندان و يا همسر مامورين دولت و يا اعضاي هيئت علمي که براي فرصت مطالعاتي عزيمت نموده‌اند جهت استفاده از تسهيلات شهريه موضوع تبصره‌هاي 1 تا 3 ماده 9 آيين‌نامه)

7- تصوير احکام شروع و پايان بورسيه تحصيلي والدين يا همسر (مخصوص فرزندان و يا همسر دانشجويان بورسيه جهت استفاده از تسهيلات شهريه موضوع تبصره‌هاي 1 تا 3 ماده 9 آيين‌نامه)

 
 
 

 پيوندها

 
 سازمان وظيفه عمومي ناجا
 موسسات آموزش عالي غير دولتي - غير انتفاعي
 معاونت دانشجويي
 اداره دانشجويان غير ايراني
 دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم
 
 
 
Developed by: Arman Paya Communications