ورود به سایت

منوی سمت راست

Skip Navigation Linksستاد امور رفاهی

همه محتویات سایت

این صفحه همه ی سایت ها، لیست ها و مخزن های این سایت را نمایش میدهد
نمایش: 
      محتویات زمان آخرین تغییر

  مخزن اسناد

Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  3 4 ماه قبل
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  0 3 سال قبل
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  0 3 سال قبل
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 3 سال قبل
Style Library Style Library  Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.  51 3 سال قبل
آشنایی باستاد آشنایی باستاد    2 3 سال قبل
اهداف اهداف    1 3 سال قبل
بخشنامه ها و مصوبات بخشنامه ها و مصوبات    9 4 ماه قبل
پروژه های تکمیل شده پروژه های تکمیل شده    31 4 ماه قبل
پروژه های در دست اقدام پروژه های در دست اقدام    1 4 ماه قبل
پروژه های ساختمانی پروژه های ساختمانی    45 4 ماه قبل
تسهیلات رفاهی تسهیلات رفاهی    47 5 هفته قبل
درباره ما درباره ما    3 4 ماه قبل
صندوق رفاه اعضای هیات علمی صندوق رفاه اعضای هیات علمی    5 10 ماه قبل

  مخزن تصویر

سرو سرو    0 3 سال قبل
شاليزار شاليزار    6 3 سال قبل

  لیست ها

Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 3 سال قبل
OrgChart OrgChart    10 3 ماه قبل
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 3 سال قبل
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 3 سال قبل
اطلاعات تماس اطلاعات تماس    10 5 ماه قبل
اطلاعیه های فوری اطلاعیه های فوری    3 3 ماه قبل
رويدادها رويدادها  براي اين كه از جلسات آينده، آخرين مهلتها و ساير رويدادهاي مهم  با خبر باشيد از ليست رويدادها استفاده كنيد.  0 3 سال قبل
لینکها لینکها  براي پيوند به صفحه هاي وبي كه ممكن است براي اعضاي تيم شما مفيد يا جالب باشند، از ليست پيوندها استفاده كنيد.  2 4 ماه قبل
نمودارعملیاتی نمودارعملیاتی    9 5 ماه قبل
وظايف وظايف  براي پيگيري كاري كه شما يا تيم شما لازم است تكميل كنيد، از ليست وظايف جاري استفاده كنيد.  1 3 سال قبل

  گفتمان

بحث كلي بحث كلي  براي برگزاري مباحث گروه خبري-سبك درباره موضوعات مرتبط با تيم خود از بحث كلي استفاده كنيد.  0 3 سال قبل

  بررسی ها

هیچ بررسی وجود ندارد

  سایت و محیط های کاری

Sharepoint Site شالیزار  3 سال قبل

  بازیافت

بازیافت بازیافت  تویاتی که حذف شده اند استفاده کنید. در صورتی که به این محتویات نیاز ندارید می توانید بازیافت سایت را خالی کنید 0  
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد